Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступака набавки у ПУ „Милица Ножица“, Ваљево – 20.09.2023. год.

Правилник


– план јавних набавки 2021 –

– план јавних набавки 2022 –

– план јавних набавки 2023 – 

– план јавних набавки 2024 – 

– на које се закон не примењује –

– јавне набавке испод лимита за 2021. годину –

– Јавне набавке испод лимита за 2022. годину –

– Набавке испод лимита за 2023. годину –

– Набавке испод лимита за 2024. годину –

 


Извођење радова на санацији кровног покривача објекта „Бамби“

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


Набавка намирница за припремање хране – ЈН 1.1.9/2020

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација


Јавна набавка горива за моторна возила

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација за јавну набавку

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Oдлука о додели уговора


Nabavka namirnica i prehrambenih proizvoda , sveže juneće i svinjsko meso. Obavestenje i konkursna dokumentacija u Pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda iz člana 36. stav 1. tacka 1. ZJN.


OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA

 


Javna nabavka usluga, izrada projekta adaptacije osnovne škole Milovan Glišić za potrebe proširenja smeštajnih kapaciteta PU Milica Nožica.

 1. Poziv za podnosenje ponuda i konkursna dokumentacija.
 2. Pitanja i odgovori
 3. Pitanja i odgovori vezana za konkursnu dokumentaciju
 4. Pitanja i odgovori 3
 5. Dodela ugovora
 6. Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka derivata za grejanje, oblikovana po partijama, Jn.br.1.1.1/2019,

 1. Poziv za podnosenje ponuda i konkursna dokumentacija.
 2. Odluka o dodeli ugovora za nabavku i isporuku derivata za grejanje, oblikovana po partijama. Lož ulje i Ugalj

Odrzavanje i popravka vozila, oblikovana po partijama.

 1. Poziv za podnosenje ponuda i konkursna dokumentacija.
 2. Odluka o dodeli ugovora. Odluka 1 ; Odluka 2
 3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku goriva za motorna vozila.

 1. Pitanja i odgovori.
 2. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Poziv za podnosenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku – „Namirnice i prehrambeni proizvodi, 1.1.7/2019.“

 1. Pitanje i odgovori
 2. U skladu sa članom 63. stav 1. ZJN, Naručilac vrši izmenu konkursne dokumentacije za javnu nabavku 1.1.7/2019.
 3. Pitanje i odgovori 2
 4. Odluka o obustavi postupka za Partiju 1,
 5. Odluka o dodeli Ugovora za Partiju 2, Partiju 3, Partiju 4, Partiju 5, Partiju 6, Partiju 7, Partiju 8, Partiju 9, Partiju 10, Partiju 11, Partiju  12, Partiju  13, Partiju  14, Partiju  15, Partiju  16, Partiju  17, Partiju  18, Partiju  19    
 6. Odluka o nastavku postupka u slučaju podnetog zahteva za zaštitu prava.
 7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 2, Partiju 3, Partiju 4, Partiju 5, Partiju 6, Partiju 7, Partiju 8, Partiju 9, Partiju 10, Partiju 11, Partiju  12, Partiju  13, Partiju  14, Partiju  15, Partiju  16, Partiju  17, Partiju  18, Partiju  19    
 8. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva i konkursna dokumentacija.
 9. Odluka o dodeli Ugovora za nabavku namirnica i prehrambenih proizvoda u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.
 10. Obavestenje o zakljucenom Ugovoru za Javnu nabavku Namirnica i prehrambenih proizvoda, Sveze junece i svinjsko meso.
 11. Odluka o dodeli Ugovora u pregovarackom postupku iz clana 36. stav 1. tacka 1. Nabavka namirnica i prehrambenih proizvoda-Sveze junece i svinjsko meso.
 12. Obavestenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava, ponuđaca Palanka Promet d.o.o. iz Smederevske Palanke, u pregovaračkom postupku iz člana 36. stav 1. tačka 1. ZJN, Nabavka namirnica i prehrambenih proizvoda, sveže juneće i svinjsko meso, JN.br.1.1.7/2019-п1.

Poziv za podnosenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku opreme za obrazovanje-Tepisi.(JN br. 1.1.8/2019)

Poziv za podnosenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku materijala za obrazovanje, Tepisi-ponovljen postupak

 1. Obavestenje o zakljucenom Ugovoru

Poziv za podnosenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku elektro materijala. JN br. 1.1.3/2019

 1. Zaključen ugovor

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku kancelarijskog, potrošnog i didaktičkog materijala.(JN br. 1.1.6/2019)


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku Nabavka opreme za proizvodnju (kuhinjska oprema) Planetarni mikser, JN.br.1.1.11/2019.


Javna nabavka vodovodni i kanalizacioni materijal. Poziv za podnosenje ponuda i konkursna dokumentacija. JN.br.1.1.2/2019.


Poziv za podnosenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku Pribor i sredstva za higijenu, JN.br.1.1.4/2019.

 • Odgovor na pitanja 
 • Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku pribor i sredstva za higijenu, oblikovana po partijama, JN.br.1.1.4/2019.
 1. OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU.1
 2. OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU.2
 3. OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU.3
 4. OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU.4

2018


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova. Nanosenje protivpozarnog premaza na drvenu fasadu obdanista Vidra.(05.12.2018)
Odluka o dodeli Ugovora za javnu nabavku radova, Nanošenje protivpožarnog premaza na objekat „Vidra“

Nabavka i montaza opreme za proizvodnju(kuhinjske opreme) Mašina za mešenje testa-Mešilica.  U prilogu je poziv za podnosenje ponuda i konkursna dokumentacija. (05.12.2018)
Odluka o dodeli Ugovora za javnu nabavku i montažu opreme za proizvodnju(kuhinjske opreme) Mašina za mešenje testa-Mesilica

Javna nabavka HTZ opreme, Poziv za podnosenje ponuda i konkursna dokumentacija.(28.11.2018.)

Odluka o dodeli Ugovora za nabavku loz ulja. (6-1.ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА1)

Odluka za dodelu ugovora za javnu nabavku namirnica i prehrambenih proizvoda, JN.BR.1.1.12/2018 ( Одл.1.pdfОдл.2.pdf; Одл.3.pdf; Одл.4.pdf; Одл.5.pdf; Одл.6.pdf; Одл.7.pdf; Одл.8.pdf; Одл.9.pdf; Одл.10.pdf; Одл.11.pdf; Одл.12.pdf; Одл.13.pdf; Одл.14.pdf; Одл.15.pdf; Одл.16.pdf)

Odluka o dodeli Ugovora za Usluge održavanja i popravke vozila Partija 3 (Iveko). (10.8.2018.)

Odluka o dodeli Ugovora za Usluge održavanja i popravke vozila Partija 3. (10.8.2018.)

Odluka o dodeli Ugovora za Usluge održavanja i popravke vozila Partija 2 ( Volvo). (10.8.2018.)

Odluka o dodeli Ugovora za Usluge održavanja i popravke vozila Partija 2. (10.8.2018.)

Odluka o dodeli Ugovora za Usluge odrzavanja i popravke vozila Partija 1. (10.8.2018.)

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga održavanje i popravka vozila.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija ( 27.06.2018 )

Poziv za podnosenje ponuda i konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku u otvorenom postupku, Namirnice  i prehrambeni proizvodi, oblikovan u 19 Partija, JN.br.1.1.12/2018
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije ( Namirnice  i prehrambeni proizvodi, oblikovan u 19 Partija, JN.br.1.1.12/2018 )

Odluka o dodeli Ugovora za javnu nabavku goriva za motorna vozila, benzin  dizel.
Poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku dobara, Gorivo za motorna vozila, benzin i dizel. (5.6.2018.)

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku decijih posteljina. (29.5.2018.)

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti, JN.br.1.1.7/2018, Nabavka materijala za obrazovanje, dečije posteljine. (18.5.2018.)

Javna nabavka kancelarijskog, potrošnog i didaktickog materijala. Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija (05.04.2018.)

Javna nabavka elektro materijala. Konkursna dokumentacija (05.04.2018.)

Javna nabavka elektro materijala. Poziv za podnošenje ponuda (03.04.2018.)

Javna nabavka i isporuka derivata za grejanje, loz ulje i ugalj, Partija 2.Ugalj. Poziv za podnošenje ponuda i konkursna  dokumentacija (28.03.2018.)

Javna nabavka Molerski materijal. Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija (21.03.2018.)

Javna nabavka Vodovodni i kanalizacioni materijal. Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija (05.03.2018.)

Javna nabavka Pribor i sredstva za higijenu oblikovana po partijama. Konkursna dokumentacija 05.03.2018. 
Javna nabavka Pribor i sredstva za higijenu oblikovana po partijama. Poziv za podnosenje ponuda (27.02.2018.)

Odluka o dodeli Ugovora ZA JAVNU NABAVKU OSIGURANJE, ZAPOSLENIH, DECE, IMOVINE I VOZILA. (11.02.2018.)
Javna nabavka Osiguranje zaposlenih, dece, imovine i vozila. Konkursna dokumentacija (09.02.2018.) 

Javna nabavka Osiguranje zaposlenih, dece, imovine i vozila. Poziv za podnošenje ponuda (07.02.2018.) 

Javna nabavka je Zamena unutrašnje stolarije u Objektu Pčelica. Poziv za podnošenje ponuda i konkursne dokumentacije. (16.01.2018.)

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku, Nabavka i isporuka derivata za grejanje, loz ulje i ugalj, Partija br.2 – Ugalj

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ НАБАВКА ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ MАТЕРИЈАЛА (ЈН бр. 1.1.4/2018)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ „ПРИБОР И СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ“   ПО ПАРТИЈАМА ( ЈН.Бр. 1.1.9/2018 )

Конкурсна документација за лож уље и мазут

Конкурсна документација за Јавну Набавку бр.1.1.10/2017, Набавка намирница и прехрамбених производа обликована у 19 партија-отворени поступак

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора – осигурање 2017

Одлука о додели уговора – „Набавка опреме за производњу (кухињске опреме) обликоване по партијама“, ЈН број 1.1.6/2016 за Партију број 3 – „Набавка посуђа“

Одлука о додели уговора – „Набавка опреме за производњу (кухињске опреме) обликована по партијама“, ЈН број 1.1.6/2016 за Партију број 2 – „Набавка опреме за транспорт хране“

Одлука о додели уговора – „Набавка опреме за производњу (кухињске опреме) обликована по партијама“, ЈН број 1.1.6/2016 за Партију број 1- „Набавка расхладног ормана-фрижидера са двоја врата, електрични казан, љуштилица за кромпир и машина за прање посуђа“

Одлука о обустави поступка – Извођење радова на реконструкцији крова објекта „Звончић“

Одлука о додели уговора-замена спољне столарије на објекту „Бамби“, ЈН број 1.3.7/2016

Одлука о додели уговора-набавка постељине

            Одлука о додели уговора-набавка канцеларијског, потрошног и дидактичког материјала бр.2

             Одлука о додели уговора-набавка канцеларијског, потрошног и дидактичког материјала бр.1

           Одлука о додели уговора-набавка канцеларијског, потрошног и дидактичког материјала

ИЗМЕНА – Конкурсна документација – Постељина ЈН бр. 1.1.5-2016

Конкурсна документација – Постељина ЈН бр. 1.1.5-2016

Позив за подношење понуде – Постељина ЈН бр. 1.1.5-2016

Конкурсна документација – Набавка канцеларијског, потрошног и дидактичког материјала

Конкурсна документација – Радови на замени спољне столарије у објекту Бамби

Позив за подношење понуде – Радови на замени спољне столарије у објекту Бамби

Конкурсна документација ЈН 1.1.2/2016 Намирнице

Позив за подношење понуде Намирнице ЈН 1.1.2/2016

Позив за подношење понуда Лож уље и мазут

Конкурсна документација Лож уље и Мазут

конкурсна документација – Радови на реконструкцији фасаде „Бубамара“
Позив за подношење понуда – Радови на реконструкцији фасаде „Бубамара“
Позив за подношење понуда – Гориво за моторна возила – ЈН 1.1.7
Конкурсна документација за јавну набавку горива за моторна возила
Одлука о додели уговора ЈН 1.1.1/16 – Прибор и средства за хигијену по партијама
PDF-icon
Позив за подношење понуда 1.1.1/16 – Прибор и средства за хигијену по партијама
PDF-icon
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН 1.1.1/16 – Прибор и средства за хигијену по партијама
PDF-icon
Одлука о додели уговора ЈН 1.1.13 Потрошни материјал
PDF-icon
Oдлука о додели уговора Канцеларијски материјал ЈН.1.1.18
PDF-icon
Одлука о додели уговора ЈН 1.1.5 2015 Дидактика
PDF-icon
Одлука о обустави поступка ЈН 1.1.4 2015 Канцеларијски материјал
PDF-icon
Позив за подношење понуда ЈН 1.1.13 Потрошни материјал
PDF-icon
3.Конкурсна документација ЈН 1.1.13 Потрошни материјал
PDF-icon
Позив за подношење понуда ЈН 1.1.18 Канцеларијски материјал
PDF-icon
Конкурсна документација ЈН 1.1.18 Канцеларијски материјал
PDF-icon
ПРАВИЛНИК О СТИЦАЊУ И РАСПОДЕЛИ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА
PDF-icon