Наша радост

Вртић „Наша радост“, Насеље Миливоја Бјелице бб

Капацитети према броју група

Капацитети према броју деце

Пројектовани

Планирано годишњим планом 2016/2017.

Одступање на 1

Пројектовани

Планирано Планом за 2016/2017.

Одступање на 4

Наша радост

7

8

+1

151

191

+40