Упис деце

Одлука комисије о пријему деце за 2023/2024 год.  01.06.2023. год.

Одлука о пријему деце 2023-2024

Листа примљене деце 2023-2024

Правилник о упису деце

Обавештење о подношењу приговора 

Обавештење


 

Упис деце у предшколску установу „Милица Ножица“ за 2023./2024. годину – 30.03.2023. год.

Конкурс за пријем деце у целодневни боравак 2023-2024

Позив за упис деце у припремно предшколски програм 2023-2024

 

Документа потребна за упис деце или премештај:

Захтев за пријем у целодневни боравак 2023-2024

Захтев за пријем у ППП 2023-2024

Захтев за премештај 2023-2024

 

Линк за пријаву услугом еВртић:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ ДЕЦЕ УПИСАНЕ У ПРИПРЕМНО
ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ У ЧЕТВОРОЧАСОВНОМ ОБЛИКУ РАДА – 24.08.2022. год.


Поштовани родитељи,
припремно – предшколске групе почињу са радом 12.9.2022. Тог дана ће бити одржани први
родитељски састанци и упознавање са просторима и програмом који ће бити реализован. На
састанак долазе родитељи и дете заједно.


Припремне групе на територији града:

Објекат Датум и време 
Вртић „Хајди“

12.09.2022.

у 16 часова

Вртић „Бамби“
Вртић „Колибри“
Вртић „Пчелица“
Вртић „Бубамара“
Вртић „Видра“
ОШ „Нада Пурић“

12.09.2022.

у 12 часова

ОШ „Сестре Илић“

Припремне групе у издвојеним одељењима у сеоском подручју 12.09.2022. у 10 часова


Важно обавештење за родитеље! – 01.08.2022. год.

Рок за потписивање уговора продужен је до петка,

05. августа 2022. године у времену од 09 до 13 часова.

Напомена: пре закључивања уговора потребно је да родитељ преузме здравствени картон

са којим обавља лекарски преглед детета и након тога потписује уговор.

Здравствени картон родитељ узима у вртићу „Звончић“ улица Владе Даниловића бр.9


Обавештење за родитеље – 15.07.2022. год

Обавештење за родитеље


Обавештење о другостепеној комисији – 28.06.2022. год.

Одлука 

Спискови деце примљених по приговорима

Обавештење


Одлука комисије о пријему деце за 2022/2023 год.  30.05.2022. год.

Одлука

Списак примљене деце 2022-2023

Обавештење – приговор

Допунска одлука за предшколску групу „Анђели Чувари“

Правилник о упису деце


Упис деце у предшколску установу „Милица Ножица“ за 2022./2023. годину – 30.03.2022. год.

Kонкурс за упис деце 2022./2023.

Поштовани родитељи,

конкурс за упис деце у предшколску установу 2022./2023. године се спроводи

од 01.04.2022 до 30.04.2022. године.

 

Захтеви за упис ће се подносити електронским путем на сајту е-управе euprava.gov.rs

или лично на шалтеру у управи ПУ „Милица Ножица“, у Владе Даниловића бр.9, сваког радног дана у времену од 09 до 13 часова.

Упутство за регистрацију на сајт Е-Управе

Документа потребна за упис деце или премештај:

Захтев за пријем у целодневни боравак

Захтев за пријем у Припремни предшколски програм

Захтев за премештај

Потребна документа за упис деце лично на шалтеру установе:

I Деца из друштвено осетљивих група

 1. Деца жртве насиља у породици – одговарајућа документа  центра за социјални рад или пресуду надлежног суда
 2. Деца без родитељског старања – одговарајућа документа центра за социјални рад: решење о старатељству односно смештају у хранитељску породицу, решење о смештај деце у установу социјалне заштите
 3. Деца из породица које користе неки облик социјалне заштитерешење центра за социјални рад
 4. Деца самохраних родитеља – одлуку о старатељству над дететом или оригинални извод из матичне књиге умрлих за једног родитеља или пресуду о разводу брака којом се врши поверавање детета на бригу и старање једном родитељу или доказ о издржавању казне за једног родитеља или фотокопију личне карте односно пријаву боравка за  родитеља који не живи у општини пребивалишта детета
 5. Деца са сметњама у психофизичком развоју – медицинску документацију за дете
 6. Деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју – медицинску документацију за оболело дете, извод из матичне књиге рођених за оболело дете
 7. Деца тешко оболелих родитеља – медицинску документација за оболелог родитеља
 8. Деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица – решење надлежног органа којим је утврђена  инвалидност или доказ о статусу избеглог или расељеног лица
 9. Деца предложена од стране центра за социјални рад писани предлог центра за социјални рад
 10. Деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој – писани доказ надлежног органа коју указује на одређене околности

II Деца запослених родитеља и редовних студената

Подносилац захтева може изабрати једну од опција:

 1. Предшколска установа  прибавља податке о запослењу по службеној дужности
 2.  Подносилац захтева доставља сам доказ о запослењу и то:

– фотокопију М (или М2) обрасца,

за запослене у Војсци Србије односно МУП – у – потврда о запослењу

– за уметнике – решење из Пореске управе о утврђеној основици или потврда из Удружења уметника

– за пољопривреднике – уверење Пореске управе  о оствареним приходима или потврда  о Активном домаћинству

– за предузетнике – извод из АПР-а

– за родитеља запосленог у иностранству – потврда о запослењу коју је оверио судски тумач

– Редован студент доставља – оригиналну  потврду  факултета о статусу редовног студента.

III Деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици

Доставити оригиналне изводе из матичне књиге рођених за сву децу

IV Деца чија су браћа или сестре уписане у Установу

Доставити копију уговора за смештај детета у Установу или копију последње признанице о
плаћању услуга Установе.

 

Потребна додатна документа приликом пријаве електронским путем – еВртић

I Деца из друштвено осетљивих група

 1. Деца жртве насиља у породици – одговарајућа документа  центра за социјални рад или пресуду надлежног суда
 2. Деца без родитељског старања – одговарајућа документа центра за социјални рад: решење о старатељству односно смештају у хранитељску породицу, решење о смештај деце у установу социјалне заштите
 3. Деца из породица које користе неки облик социјалне заштитерешење центра за социјални рад
 4. Деца самохраних родитеља – одлуку о старатељству над дететом или оригинални извод из матичне књиге умрлих за једног родитеља или пресуду о разводу брака којом се врши поверавање детета на бригу и старање једном родитељу или доказ о издржавању казне за једног родитеља или фотокопију личне карте односно пријаву боравка за  родитеља који не живи у општини пребивалишта детета
 5. Деца са сметњама у психофизичком развоју – медицинску документацију за дете
 6. Деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју – медицинску документацију за оболело дете, извод из матичне књиге рођених за оболело дете
 7. Деца тешко оболелих родитеља – медицинску документација за оболелог родитеља
 8. Деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица – решење надлежног органа којим је утврђена  инвалидност или доказ о статусу избеглог или расељеног лица
 9. Деца предложена од стране центра за социјални рад писани предлог центра за социјални рад
 10. Деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој – писани доказ надлежног органа коју указује на одређене околности

II Деца запослених родитеља и редовних студената

 • Редован студент доставља – оригиналну  потврду  факултета о статусу редовног студента.

Додатну документацију послати скенирану на е-mail адресу: pumn.konkurs@gmail.com 

 


Важно обавештење за родитељe – 23.08.2021.

Обавештење за родитеље новоуписане деце


Важно обавештење за родитеље!

Рок за потписивање уговора продужен је до петка,

23. јула 2021. године у времену од 09 до 14 часова.


Поштовани родитељи,

Предшколска Установа је омашком објавила другостепену одлуку о пријему деце без да је заштитила податке о личности.

Уз повлачење спорних спискова из јавности извињавамо се због учињеног пропуста и изазваних непријатности.

 


Обавештење за родитеље

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Одлука о пријему деце по приговору 2021/2022

Листа примљене деце по приговору 2021/2022


Одлука комисије о пријему деце 2021/2022

Oдлука 

Листа примљене деце 2021-2022

Обавештење – приговор


Упис деце у предшколску установу „Милица Ножица“ за 2021./2022. годину

 

Поштовани родитељи,

конкурс за упис деце у предшколску установу 2021./2022. године се спроводи

од 01.04.2021 до 30.04.2021. године.

 

Захтеви за упис ће се подносити електронским путем на сајту е-управе euprava.gov.rs

или лично у управи ПУ „Милица Ножица“, у Владе Даниловића бр.9, сваког радног дана у времену од 09 до 13 часова.

Конкурс за пријем деце у целодневни боравак за 2021./2022. годину

Позив за упис деце у Припремно Предшколски Програм за 2021./2022. годину

Молимо родитеље да приликом аплицирања за еВртић не понављају исти Захтев неколико пута. Када попуните и предате Захтев, стрпљиво сачекајте да добијете EGN број од еУправе. Сваком поднетом захтеву, биће додељен деловодни број одмах након обраде.

 

Документа која можете преузети за упис:

Захтев за пријем у целодневни боравак

Захтев за пријем у Припремни Предшколски Програм

 • за децу која бораве у вртићу у старијој групи родитељи добијају захтев од васпитача и попуњен враћају васпитачу са изводом из матичне књиге рођених који се узима у Општини.
 • код деце која се први пут уписују у предшколско родитељи потребну документацију узимају у администрацији на шалтеру Установе у вртићу „Звончић“ у улици Владе Даниловића бр.9 и попуњену враћају на шалтер администрације.

Захтев за премештај

 

 


Електронска пријава за упис деце у предшколске установе

 

 

Од сада могућа пријава деце у Вртић електронски и у Ваљеву.

Ваљево, 20. март, 2020. године – Грађани Ваљева од сада на потпуно електронски и бесплатан начин могу да пријаве децу за упис у предшколску установу.

Услуга еВртић представља електронску пријаву деце за упис у предшколске установе. Родитељ више не мора да одлази на разне шалтере приликом пријаве детета у предшколску установу, већ пријаву може да обави електронски на Порталу еУправа.

Од ове године услуга ће бити омогућена  у 140 градова и општина као лакши, бржи, потпуно електронски и бесплатан начин пријаве дете у предшколску установе.

Електронско подношење пријаве се врши једноставним попуњавањем online обрасца, а прилагање извода из матичне књиге рођених, пребивалишта и уверења о запослењу није потребно, јер се аутоматски прибављају. У овом тренутку је у току имплементација ове услуге у свим градовима и општинама у Србији.

 


Како се регистровати на сајт еУправе?

 

 

 1. На вашем интернет претраживачу унесите следећу адресу: https://euprava.gov.rs/

 

 

 1. Кликните на падајући мени Моја еУправа и изаберите опцију Регистрација.

 

 

 1. После одабира опције регистрација кликните на опцију Региструјте се корисничким именом и лозинком

 

 

 1. Унесите ваше личне податке: Име, Презиме, ЈМБГ, Место пребивалишта.  Унесите Корисничко име (Унесите адресу електронске поште, која ће представљати корисничко име.) и Лозинку (Упишите лозинку која ће садржати најмање осам карактера, бар једно велико и мало слово, број и специјални карактер.), Потврдите лозинку и у опцију Додај приложите очитан, скениран или фотографисан лични документ (лична карта или пасош), чекирајте опцију Слажем се са условима коришћења, чекирајте опцију Нисам робот и на крају притисните дугме Региструј се.

     На адресу електронске поште коју сте навели добићете поруку и линк путем кога је потребно да потврдите регистрацију.

     Кориснички налог постаје активан када Ваша документа провери овлашћено лице најкасније у року од 24 часа.


Поступак подношења Пријаве за упис у вртић преко Портала еУправа

 

 1. После потврде регистрације изаберите опцију Пријава

 

 

 

2. Изаберите опцију пријава корисничким именом и лозинком

 

 

3. Унесите ваше корисничко име и лозинку и кликните на опцију пријавите се.

 

4. Изаберите локацију из падајућег менија и притисните дугме „Потврдите локацију“. 

 

5. До услуге се долази са почетне стране Портала еУправа, одабиром опције услуге у падајућем менију одабрати опцију деца и након тога опцију еВртић.

 

 

6. На овом екрану имате основне податке везане за еВртић као и опцију (дугме) Покрени услугу.

 

 

7. Попуните форму за упис

 

 

8. Давање сагласности и дугме за следећи корак.

 

 

9.  На екрану добијате исписане све податке аутоматском провером.

 

 

10. Уколико се родитељ не слаже са подацима које види, на дну екрана има опцију да се врати на „претходни корак“ и промени податке у електронском обрасцу, а уколико је        сагласан потврђује на дугме „поднеси захтев“.

 

 

11. Потврдом на дугме „Поднеси захтев“ на корисничком профилу се на листу поднетих захтева евидентира и овај захтев и корисник/родитељ на екрану има исписане                     основне податке о свом захтев, и на тој страници увек може да прати статус свог захтева:

 


 

Поднета је електронска пријава – Шта после?

 1. Сваки родитељ који је поднео захтев преко Портала у сваком тренутку може на својој профилној страници да прати ток обраде његовог захтева. Провера се обавља тако што кликнете на ваше корисничко име и у падајућем менију изаберете опцију Моја еУправа.

 

 

2. На овој страници имате увид у ваш профил, документа као и све ваше активности на еПорталу. Активности појединачно можете погледати бирајући опцију Детаљи.

 


 

2 thoughts on “Упис деце”

Comments are closed.