Плаћање

Обавештење за родитеље – 15.09.2022. год.

Поштовани корисници,

На почетку нове радне године утврдили смо да  велики број корисника није измирио своје обавезе за претходну радну годину до 31. августа 2022. године.

Позивамо Вас да најкасније до 25. септембра 2022. године  измирите своја доспела дуговања, посебно уколико се дуг односи на период од два месеца и више.

Такође Вас обавештавамо да ћемо у супротном, поступити сходно члану 8. став 2 алинеја 1 Уговора односно једнострано ћемо раскинути исти, дете исписати а своје потраживање наплатити судским путем, увећан за  припадајућу камату  и судске трошкове.

У жељи да  избегнемо непријатности по Вашу децу у првом реду, молимо Вас да се одазовете овом позиву у назначеном року.


Важно обавештење

Одлука о плаћању – јун 2021

Напомена:

Ова одлука се примењује почев од 1. јуна 2021 године.


Важно обавештење

Одлука о плаћању – новембар 2020

Напомена:

Корисницима којима су трошкови вртића наплаћени супротно овој одлуци, уплаћени износ биће урачунат као претплата за наредни период када дете буде боравило.


Важно обавештење

Одлука о плаћању – септембар 2020


Важно обавештење

Одлука о плаћању вртића


Обавештење за родитеље 08.03.2020. год. о плаћању у ванредним ситуацијама

 

 


Како платити рачун за обданиште?

 

 

Рачуне можете платити на благајни вртића „Звончић“ у Владе Даниловића бр. 9, а можете и уплатницом на наш рачун.

 

Упутство за уплату Налогом за плаћање:

Називи објеката су следећи: Звончић, Хајди, Бамби, Наша Радост, Бубамара, Колибри, Пчелица, Др Михаило Ступар, Видра, Ваљевска Каменица, Бранковина.

 

Цене услуга у предшколској установи од 01.04.2022. год.:

Целодневни боравак: 5.600,00 дин

Припремни предшколски програм (ППП): 3.309,00 дин

Напомена: пре плаћања проверите колики је тренутни износ услуге позивом на телефон: 014/221-173

 

 

Благајна се налази у дворишту вртића „Звончић“ у Владе Даниловића бр. 9.