Колибри

Вртић „Колибри“, ул. Стевана Бороте бб

Капацитети према броју група

Капацитети према броју деце

Пројектовани

Планирано годишњим планом 2016/2017.

Одступање на 1

Пројектовани

Планирано Планом за 2016/2017..

Одступање на 4

“Колибри”

7

12

+1

151

240

+89

SPOMENAR