Каменица

Вртић „Каменица“, село Ваљевска Каменица

Капацитети према броју група

Капацитети према броју деце

Пројектовани

Планирано годишњим планом 2014/2015

Одступање на 1

Пројектовани

Планирано Планом за 2014/2015

Одступање на 4

Каменица

2

1

-1

30

13

-17