Бранковина

Вртић „Бранковина“, село Бранковина

Капацитети према броју група

Капацитети према броју деце

Пројектовани

Планирано годишњим планом 2016/2017.

Одступање на 1

Пројектовани

Планирано Планом за 2014/2015

Одступање на 4

Бранковина

2

1

-1

30

16

-14