Хајди

Вртић „Хајди“, ул. Хајдук Вељкова бр. 19

Капацитети према броју група

Капацитети према броју деце

Пројектовани

Планирано годишњим планом 2016/2017.

Одступање на 1

Пројектовани

Планирано Планом за 2016/2017.

Одступање на 4

“Хајди”

7

11

+4

151

236

+85