О нама

  • Делатност Установе

Делатност Установе регулисана је Законом о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 72/09, 52/11 и 55/13 ) и Законом о предшколском васпитању и образовању (“Службени гласник РС” бр. 18/10).

Основна делатност Установе је делатност предшколског васпитања и образовања. Установа обавља и делатности којом се обезбеђују исхрана, нега, превентивно-здравствена заштита и социјална заштита деце предшколског узраста, у складу са законом. Поред основне делатности, Установа обавља и проширену делатност, на основу решења Министарства просвете и науке Републике Србије.

  • Лична карта Установе

Седиште Предшколске установе «Милица Ножица» Ваљево, налази се у улици Владе Даниловића бр. 9.

Сви објекти су наменски грађени осим «Др Михаила Ступар» (уступљен на коришћење од септембра 2010.) и у њима се реализује у потпуности целодневни програм рада, делимично четворочасовни програм рада и сви повремени облици рада (радионице, страни језик, веронаука, плесна школа, фолклор и др..). Радно време свих вртића је од 06 до 16 часова, осим у вртићима у којима се изводи припремни предшколски програм, где је радно време до 19:30 часова.

  • Узраст деце до три године

Целодневни боравак деце, за децу  узраста од 1 – 3 године,  биће организован у 31 јаслене групе са 498 деце у  свим нашим вртићима.

  • Узраст деце од три године до пет и по година

Целодневни боравак деце,  узраста од 3 – 5,5 година биће организован  у 44 васпитне групе са  1134 деце у свим нашим објектима.

  • Узраст деце од пет и по година до шест и по година

Узраст од 5,5 – 6,5  година биће организован  у 16 група са  395  деце   што зависи од исписа односно пријема у току године.

Целодневни боравак деце, узраста од 1 – 6,5 године (у Бранковини В. Каменици), биће организован у 2 групе са 37 деце. Тако ћемо у  овој радној години радити у  93  групе са 2064 деце.

Четворочасовни облик рада биће организован у 6  вртића у граду и 2 у селу, као и прилагођеним просторијама градских и сеоских основних школа. Овај облик рада биће  реализован у оквиру 35  групa са 350 деце. Такође, васпитно-образовни рад остварује се са децом на болничком лечењу, у једној групи са 15-оро деце.

  • Програм за децу на болничком лечењу

Сва деца до 10 година која дуже или краће боравe на Дечјем одељењу, одељењу Дечје хирургије и Одељењу за ухо, грло и нос биће укључена у активности које за њих организује васпитач у оквиру једне групе до 15 – оро деце, а у зависности од здравственог стања у коме се налазе и способности и жеље да се укључе. Да би се ублажиле неповољне последице боравка у болничкој средини свакодневно ће се  реализовати музичке, ликовне и говорне игре и активности, пружати  прилика за разоноду и дружење,  а са циљем да се побољша здравствено и психичко стање деце.

Управа вртића и заједничке службе смештене су у седишту Установе, где се налази и вртић «Звончић».