Документа Установе

Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступака набавки у Предшколској Установи „Милица Ножица“ Ваљево

Правилник


Правилник о ближем уређивању поступака набавки у ПУ „Милица Ножица“, Ваљево – 20.09.2023. год.

Правилник


План Посебних мера за остваривање и унапређивање родне равноправности – 12.12.2022. год.

План 


Правилник о заштити података о личности – 29.06.2022. год.

Правилник


Предшколски развојни план

Развојни план

Развојни план – Анекс 1

Развојни план – Анекс 2


Одлука о доношењу Финансијског плана за 2021 годину

Завршни рачун за 2020 годину – Обрасци