Документа Установе

План Посебних мера за остваривање и унапређивање родне равноправности – 12.12.2022. год.

План 


Правилник о заштити података о личности – 29.06.2022. год.

Правилник


Предшколски развојни план

Развојни план

Развојни план – Анекс 1

Развојни план – Анекс 2


Одлука о доношењу Финансијског плана за 2021 годину

Завршни рачун за 2020 годину – Обрасци


Упис 2021/2022

Конкурс за пријем деце у целодневни боравак 2021-2022

Позив за упис деце у Припремно Предшколски Програм 2021-2022