План јавних набавки 2023

План јавних набавки за 2023. год.

Прва измена плана јавних набавки за 2023. годину – 08.02.2023. год.

Друга измена плана јавних набавки за 2023. год. – 18.09.2023. год.

Трећа измена плана јавних набавки за 2023. год. – 18.09.2023. год.

Четврта измена плана јавних набавки за 2023. год. – 09.10.2023. год.