Набавке испод лимита за 2023. годину

Редни бројНазивНаручилац
План набавки испод лимита за 2023. годинуПУ "Милица Ножица"
1.План набавки испод лимита
Редни бројНазивНаручилац
IДвогодишње баждарење и сервис
мерних инструмената (баждарење вага) - 18.01.2023.
ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
IIПревоз предшколске групе деце - 18.01.2023. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
III Услуге одржавања рачунарске опреме
- штампача и фотокопир апарата - 20.01.2023. год.
ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
IV Набавка рачунара и штампача - 23.01.2023. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
V Набавка кеса за усисиваче - 26.01.2023. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
VIУслуге редовног одржавања и доградња
програма за евиденцију боравка деце
и пословања благајне - 31.01.2023. год.
ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
VII Друга фаза увођења ФУК-а
(финансијско управљање и контрола) - 06.02.2023. год.
ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
VIII Услуге редовне контроле вентила сигурсности - 08.02.2023. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење o закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
IX Набавка, испорука и уградња клима уређаја - 17.02.2023. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
X Услуге стручног надзора у вези поступка извођења радова на
реконструкцији ограде објекта "Бубамара" - 24.02.2023. год.
ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XI Услуге одмашћивања (чишћења) вентилационих цеви
у Централној кухињи - 06.03.2023. год.
ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о обустави поступка
Редни бројНазивНаручилац
XIII Набавка окова за намештај и остали потрошни материјал - 08.03.2023. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
Редни бројНазивНаручилац
XIVУслуга прања возила - 24.03.2023. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XV Услуге техничког прегледа возила - 27.03.2023. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XVIНабавка усисивача за суво усисавање тепиха - 27.03.2023. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
Редни бројНазивНаручилац
XVII Услуге дератизације, дезинсекције и дезинфекције - 28.03.2023. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XVIII Услуге одржавања видео надзора - 05.04.2023. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о обустави поступка
Редни бројНазивНаручилац
XIX Набавка дечијих постељина и ластиша за креветиће - 10.04.2023. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XX Услуге одржавања система видео надзора
(поновљен поступак) - 18.04.2023. год.
ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XXIСервис и контрола уређаја за гашење пожара - 26.04.2023. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XXII Поправка, сервис и замена резервних делова за
моторне косачице и тримере - 08.05.2023. год.
ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
Редни бројНазивНаручилац
XXIIIНабавка услуга изнајмљивања озвучења
за дечије манифестације - 11.05.2023. год.
ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о обустави поступка
Редни бројНазивНаручилац
XXIV Фотографске услуге - 17.05.2023. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о обустави поступка
Редни бројНазивНаручилац
XXV Мерење и испитивање громобранских и
електричних инсталација - 18.05.2023. год.
ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење
Редни бројНазивНаручилац
XXVI Редовно годишње баждарење контролног
термометра са сондом и ИЦ термометра
ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
Редни бројНазивНаручилац
XXVII Набавка ПП централеПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом