Набавке испод лимита за 2023. годину

Редни бројНазивНаручилац
План набавки испод лимита за 2023. годинуПУ "Милица Ножица"
1.План набавки испод лимита
2.Измена плана јавних набавки за 2023 год.
3. Друга измена плана јавних набавки за 2023. год.
Редни бројНазивНаручилац
IДвогодишње баждарење и сервис
мерних инструмената (баждарење вага) - 18.01.2023.
ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
IIПревоз предшколске групе деце - 18.01.2023. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
III Услуге одржавања рачунарске опреме
- штампача и фотокопир апарата - 20.01.2023. год.
ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
IV Набавка рачунара и штампача - 23.01.2023. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
V Набавка кеса за усисиваче - 26.01.2023. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
VIУслуге редовног одржавања и доградња
програма за евиденцију боравка деце
и пословања благајне - 31.01.2023. год.
ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
VII Друга фаза увођења ФУК-а
(финансијско управљање и контрола) - 06.02.2023. год.
ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
VIII Услуге редовне контроле вентила сигурсности - 08.02.2023. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење o закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
IX Набавка, испорука и уградња клима уређаја - 17.02.2023. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
X Услуге стручног надзора у вези поступка извођења радова на
реконструкцији ограде објекта "Бубамара" - 24.02.2023. год.
ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XI Услуге одмашћивања (чишћења) вентилационих цеви
у Централној кухињи - 06.03.2023. год.
ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о обустави поступка
Редни бројНазивНаручилац
XIII Набавка окова за намештај и остали потрошни материјал - 08.03.2023. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XIVУслуга прања возила - 24.03.2023. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XV Услуге техничког прегледа возила - 27.03.2023. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XVIНабавка усисивача за суво усисавање тепиха - 27.03.2023. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XVII Услуге дератизације, дезинсекције и дезинфекције - 28.03.2023. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XVIII Услуге одржавања видео надзора - 05.04.2023. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о обустави поступка
Редни бројНазивНаручилац
XIX Набавка дечијих постељина и ластиша за креветиће - 10.04.2023. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XX Услуге одржавања система видео надзора
(поновљен поступак) - 18.04.2023. год.
ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XXIСервис и контрола уређаја за гашење пожара - 26.04.2023. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XXII Поправка, сервис и замена резервних делова за
моторне косачице и тримере - 08.05.2023. год.
ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XXIIIНабавка услуга изнајмљивања озвучења
за дечије манифестације - 11.05.2023. год.
ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о обустави поступка
Редни бројНазивНаручилац
XXIV Фотографске услуге - 17.05.2023. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о обустави поступка
Редни бројНазивНаручилац
XXV Мерење и испитивање громобранских и
електричних инсталација - 18.05.2023. год.
ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење
3.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XXVI Редовно годишње баждарење контролног
термометра са сондом и ИЦ термометра - 23.05.2023. год.
ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2. Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XXVII Набавка ПП централе - 24.05.2023. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XXVIII Фотографске услуге - поновљен поступак - 06.06.2023. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о обустави поступка
Редни бројНазивНаручилац
XXIX Услуге стручног надзора за спроведен поступак јавне набавке у отвореном поступку - Извођење молерских радова по Објектима ПУ “Милица Ножица“ - 06.06.2023. годПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XXX Обука из прве помоћи запослених - 10.07.2023. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
Редни бројНазивНаручилац
XXXI Претходни периодични здравствени прегледи запослених - 11.07.2023. годПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XXXII Редовно месечно одржавање теретних лифтова - 13.07.2023. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XXXIII Фотографске услуге - 25.07.2023. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XXXIV Набавка водоводног материјала - 03.08.2023. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XXXV Услуге пресвлачења седишта за аутобус марке "Iveco" - 16.08.2023. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење o закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XXXVI Радови на електро инсталацији у "Централној Кухињи" - 18.09.2023. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
Редни бројНазивНаручилац
XXXVII Замена постојеће унутрашње столарије (врата) са свим пратећим радовима у објектима „Централна кухиња“ и „Михаило Ступар“ - 19.09.2023. год.
1.Обавештење са позивом