Набавке испод лимита за 2023. годину

Редни бројНазивНаручилац
План набавки испод лимита за 2023. годинуПУ "Милица Ножица"
1.План набавки испод лимита
Редни бројНазивНаручилац
IДвогодишње баждарење и сервис мерних инструмената (баждарење вага) - 18.01.2023.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
Редни бројНазивНаручилац
IIПревоз предшколске групе деце - 18.01.2023. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
Редни бројНазивНаручилац
III Услуге одржавања рачунарске опреме - штампача и фотокопир апарата - 20.01.2023. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
Редни бројНазивНаручилац
IV Набавка рачунара и штампача - 23.01.2023. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
Редни бројНазивНаручилац
V Набавка кеса за усисиваче - 26.01.2023. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом