Јавне набавке испод лимита

Редни бројНазивНаручилац
План набавки испод лимита за 2021. годинуПУ "Милица Ножица"
1.План набавки испод лимита
2.Измена плана набавки испод лимита 2021
3.Друга измена 2021
4.Трећа измена 2021
5.Четврта измена 2021
6.Пета измена 2021
7.Шеста измена 2021
8.Седма измена 2021
9.Осма измена 2021
10.Девета измена 2021
11.Десета измена 2021
12.Једанаеста измена 2021
13.Дванаеста измена 2021
14.Тринаеста измена 2021
Редни бројНазивНаручилац
IРедовно баждарење мерних инструменатаПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
IIУслуга превоза предшколске групе децеПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
IIIКонтрола вентила сигурностиПУ "Милица Ножица"
1.Позив за подношење понуде
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
IVОдржавање система видео надзораПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни број НазивНаручилац
VПрање возилаПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Oбавештење o закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
VIРедовно месечно одржавање теретних лифтоваПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
VIIПретходни и периодични прегледи запосленихПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
VIIIОсигурање деце, запослених, имовине и возилаПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
IXСервис и контрола уређаја за гашење пожараПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XПосуде за узорковање хранеПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XIИзрада урбанистичко - техничке документације
за изградњу комбиноване дечије
установе у насељу "Пети пук" у Ваљеву
ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XIIНабавка Пен брисеваПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XIIIБаждарење контролног термометра
са сондом и ИС термометра
ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XIVСервисирање громобранаПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XVRадови на уградњи система за аутоматску
и ручну сигнализацију и дојаву пожара
у обданишту „Пчелица“
ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазив Наручилац
XVIРедован сервис рачунарске опреме
(штампача, кертриџа и тонера)
ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XVIIОдржавање пекарске опремеПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XVIIIУслуга службеника за јавне набавкеПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XIXУслуга службеника за јавне набавкеПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XXНабавка кеса за усисивачеПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XXIНабавка водеПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2. Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XXIIНабавка дневника - радних књигаПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазив Наручилац
XXIIIНабавка електро радоваПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XXIVНабавка услуге одржавања програма "CE3S"ПУ "Милица Ножица"
1. Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XXVНабавка услуге одржавања програма "MICROPRO-V"ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазив Наручилац
XXVIУслуге надзора кречења на објектимаПУ "Милица Ножица"
1. Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XXVIIНабавка дечијих постељина и ластиша за дечије креветићеПУ "Милица Ножица"
1. Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XXVIIIНабавка услуге сервисирања и поправке горионикаПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XXIXНабавка радова на санацији и поправци кроваПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о обустави поступка
Редни бројНазивНаручилац
XXXНабавка услуге поправке столарије и ролетниПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о обустави поступка
Редни бројНазивНаручилац
XXXIУслуга службеника за јавне набавке - септембар 2021ПУ "Милица Ножица"
1. Обавештење са позивом
2.Обавештење о обустави поступка
Редни бројНазивНаручилац
XXXIIЗамена постојеће унутрашње столарије са свим пратећим радовимаПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о обустави поступка
Редни бројНазив Наручилац
XXXIIIУслуга прегледања опреме за радПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XXXIVУслуга вршења испитивања услова у радној околиниПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XXXVНабавка водоводног материјалаПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XXXVIНабавка електро материјалаПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XXXVIIНабавка кухињског посуђаПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазив Наручилац
XXXVIIIЗамена постојеће унутрашње столарије са свим пратећим радовимаПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XXXIXНабавка радова на санацији и поправци крова 30.09.2021.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о обустави поступка
Редни бројНазивНаручилац
XLНабавка услуге поправке столарије и ролетниПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2. Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XLIНабавка услуга - Д Д Д услугеПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XLIIНабавка услуге сервисирања кухињске опремеПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XLIIIНабавка резервних делова и сервисирања веш машинаПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о обустави поступка
Редни бројНазивНаручилац
XLIVНабавка рачунара и рачунарске опремеПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XLVНабавка услуге сервисирања и резервних делова веш машинаПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XLVIПоправка, сервис и замена резервних делова за моторне косачице и тримереПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XLVIIНабавка горионика за парну пекарску пећПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XLVIIIНабавка котла за објекат "Бубамара"ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XLIXНабавка радова на санацији и поправци крова 12.11.2021. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
LРезервни делови за усисиваче 12.11.2021. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
LIНабавка дидактичког материјала 12.11.2021. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
LIIБаждарење и сервис тахографа - 16.11.2021. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
LIIIУслуга израде и имплементације софтвера - 18.11.2021. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о обустави поступка
Редни бројНазивНаручилац
LIVНабавка и испорука намештаја за дечје собе - 18.11.2021. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
LVТехнички преглед возила - 22.11.2021. годПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о обустави поступка
Редни бројНазивНаручилац
LVIИспитивање услова у радној средини у зимском периоду - 22.11.2021. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење o закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
LVIIНабавка електро радова - 22.11.2021. годПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
LVIIIНабавка Радова - Санација улазног степеништа објекта "Видра"- 24.11.2021. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о обустави поступка
Редни бројНазивНаручилац
LIXНабавка добара, санитетски материјал - 24.11.2021. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
LXНабавка добара, радне кецеље за васпитаче - 26.11.2021. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о измени рока за подношење понуда
3.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
LXIНабавка добара, Стоваришни материјал - 26.11.2021. годПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о обустави поступка
Редни бројНазивНаручилац
LXIIТехнички преглед возила - 30.11.2021. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
LXIIIУслуге израде и имплементације софтвера за објекат "Централна кухиња" - 01.12.2021ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
LXIVНабавка противпожарних апарата "S-9-A" - 06.12.2021. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
LXVНабавка рачунара - 07.12.2021. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
LXVIНабавка, испорука и монтажа кухињске машине - кифлерица - 07.12.2021. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
LXVIIНабавка баштенске опреме - 08.12.2021. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
LXVIIIНабавка ХТЗ опреме - 08.12.2021. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о обустави поступка
Редни бројНазивНаручилац
LXIXНабавка ластиша за дечије креветиће - 14.12.2021. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
LXXНабавка ХТЗ опреме - 15.12.2021. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
LXXIНабавка "Бее Бот" пчелица - 20.12.2021. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
LXXIINабавка, испорука и постављање антистатичке текстилне облоге - 20.12.2021. годПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивим
2.Обавештење о закљученом уговору