Јавне набавке испод лимита

Редни бројНазивНаручилац
План набавки испод лимита за 2021. годинуПУ "Милица Ножица"
1.План набавки испод лимита
2.Измена плана набавки испод лимита 2021
3.Друга измена 2021
4.Трећа измена 2021
5.Четврта измена 2021
6.Пета измена 2021
7.Шеста измена 2021
8.Седма измена 2021
Редни бројНазивНаручилац
IРедовно баждарење мерних инструменатаПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
IIУслуга превоза предшколске групе децеПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
IIIКонтрола вентила сигурностиПУ "Милица Ножица"
1.Позив за подношење понуде
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
IVОдржавање система видео надзораПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни број НазивНаручилац
VПрање возилаПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Oбавештење o закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
VIРедовно месечно одржавање теретних лифтоваПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
VIIПретходни и периодични прегледи запосленихПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
VIIIОсигурање деце, запослених, имовине и возилаПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
IXСервис и контрола уређаја за гашење пожараПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XПосуде за узорковање хранеПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
Редни бројНазивНаручилац
XIИзрада урбанистичко - техничке документације
за изградњу комбиноване дечије
установе у насељу "Пети пук" у Ваљеву
ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XIIНабавка Пен брисеваПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XIIIБаждарење контролног термометра
са сондом и ИЦ термометра
ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
Редни бројНазивНаручилац
XIVСервисирање громобранаПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
Редни бројНазивНаручилац
XVRадови на уградњи система за аутоматску
и ручну сигнализацију и дојаву пожара
у обданишту „Пчелица“
ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
Редни бројНазив Наручилац
XVIРедован сервис рачунарске опреме
(штампача, кертриџа и тонера)
ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
Редни бројНазивНаручилац
XVIIОдржавање пекарске опремеПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
Редни бројНазивНаручилац
XVIIIУслуга службеника за јавне набавкеПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
Редни бројНазивНаручилац
XIXУслуга службеника за јавне набавкеПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом