Јавне набавке испод лимита

Редни бројНазивНаручилац
План набавки испод лимита за 2021. годинуПУ "Милица Ножица"
1.План набавки испод лимита
2.Измена плана набавки испод лимита 2021
3.Друга измена 2021
4.Трећа измена 2021
5.Четврта измена 2021
Редни бројНазивНаручилац
IРедовно баждарење мерних инструменатаПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
IIУслуга превоза предшколске групе децеПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
IIIКонтрола вентила сигурностиПУ "Милица Ножица"
1.Позив за подношење понуде
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
IVОдржавање система видео надзораПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни број НазивНаручилац
VПрање возилаПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Oбавештење o закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
VIРедовно месечно одржавање теретних лифтоваПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
Редни бројНазивНаручилац
VIIПретходни и периодични прегледи запосленихПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
Редни бројНазивНаручилац
VIIIОсигурање деце, запослених, имовине и возилаПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
Редни бројНазивНаручилац
IXСервис и контрола уређаја за гашење пожараПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
Редни бројНазивНаручилац
XПосуде за узорковање хранеПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
Редни бројНазивНаручилац
XIИзрада урбанистичко - техничке документације за изградњу
комбиноване дечије установе у насељу "Пети пук" у Ваљеву
ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XIIНабавка Пен брисеваПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом