Јавне набавке испод лимита

Редни бројНазивНаручилац
План набавки испод лимита за 2021. годинуПУ "Милица Ножица"
1.План набавки испод лимита
2.Измена плана набавки испод лимита 2021
Редни бројНазивНаручилац
IРедовно баждарење мерних инструменатаПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
IIУслуга превоза предшколске групе децеПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
Редни бројНазивНаручилац
IIIКонтрола вентила сигурностиПУ "Милица Ножица"
1.Позив за подношење понуде