ЈОШ 11 ДАНА ЗА ПРИЈЕМ ЕЛЕКТРОНСКИХ ЗАХТЕВА ЗА УПИС ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „МИЛИЦА НОЖИЦА“

Позивају се родитељи који још увек нису поднели захтев за упис детета у Предшколску установу „Милица Ножица“ да то учине  до 31. маја превасходно користећи услугу „еВРТИЋ“ на Порталу еУправа као лакши, бржи и бесплатан начин пријаве дета у предшколску установу.

 

Образац захтева који родитељ треба да попуни налази се на Порталу еУправа (www. euprava.gov.rs), а пријава се врши електронским путем.  Родитељ не мора да одлази ни на један шалтер, нити да достави извод из матичне књиге рођених, доказ о пребивалишту и уверење о запослењу родитеља, јер се ти подаци аутоматски прибављају из службених евиденција надлежних органа.

 

Посредством Портала еУправа, Предшколска установа „Милица Ножица“  до 18. маја примила је  190 захтева.

 

Родитељи који из било ког разлога нису у могућности да користе услугу „еВРТИЋ“, пријаве могу да поднесу лично на обрасцу-пријави, која се може добити  у административној служби Предшколске установе „Милица Ножица“, ул. Владе Даниловића бр. 9, сваког радног дана у времену од 9 до 13 сати.  Уз исправно попуњен захтев-пријаву, родитељ односно други законски заступник детета дужан је да достави потребне доказе назначене у обрасцу захтева и наведене у тексту Kонкурса за пријем и упис деце у целодневни боравак.

 

Ближе информације  могу се добити на адреси  pumn.konkurs@gmail.com.