Обавештење за родитеље

Поштовани корисници,

На почетку нове радне године утврдили смо да  велики број корисника није измирио своје обавезе за претходну радну годину до 31. августа 2022. године.

Позивамо Вас да најкасније до 25. септембра 2022. године  измирите своја доспела дуговања, посебно уколико се дуг односи на период од два месеца и више.

Такође Вас обавештавамо да ћемо у супротном, поступити сходно члану 8. став 2 алинеја 1 Уговора односно једнострано ћемо раскинути исти, дете исписати а своје потраживање наплатити судским путем, увећан за  припадајућу камату  и судске трошкове.

У жељи да  избегнемо непријатности по Вашу децу у првом реду, молимо Вас да се одазовете овом позиву у назначеном року.