Обавештење за родитеље

Обавештење за родитеље

Поштовани корисници, На почетку нове радне године утврдили смо да  велики број корисника није измирио своје обавезе за претходну радну годину до 31. августа 2022. године. Позивамо Вас да најкасније до 25. септембра 2022. године  измирите своја доспела дуговања, посебно уколико се дуг односи на период од два месеца и више. Такође Вас обавештавамо да […]