За родитеље

 

 


Адаптација детета на боравак у вртићу

 

Пре првог боравка у вртићу

Посетите са својим дететом вртић у коме ће дете боравити.

У разговору са дететом истичите позитивне стране боравка у вртићу.

Упознајте се са васпитачима и простором.

Приликом упознавања обавестите васпитача о значајним стварима за дететов боравак у вртићу.

Испланирајте ваше слободно време за добро превазилажење периода адаптације детета.

Информишите се о правима и обавезама родитеља и Установе