Јавне набавке испод лимита 2022. година

Редни број НазивНаручилац
План набавки испод лимита за 2022. годинуПУ "Милица Ножица"
1.План набавки испод лимита
2.Прва измена набавки испод лимита за 2022. год. - 04.03.2022. год
3.Техничка исправка - 12.04.2022. год.
4.Друга измена набавки испод лимита за 2022. год. - 27.05.2022. год.
Редни бројНазивНаручилац
IПревоз предшколске групе деце - 19.01.2022. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
IIРедован сервис рачунарске опреме (штампача, кертриџа и тонера) - 19.01.2022. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
IIIИзрада плана за ванредне ситуације
(процена ризика од катастрофа и план заштите и спасавања) - 09.02.2022. год.
ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Спецификација активности
3.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
IV Контрола вентила сигурности - 10.02.2022. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
VСервис и контрола уређаја за гашење пожара - 03.03.2022. год.ПУ "Милица ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
VIУслуге одржавања и поправке возила (аутобус марке Волво) - 09.03.2022. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
VIIРадови на санацији дела кровног покривача објеката "Звончић" - 09.03.2022. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
VIII Сервис пекарске пећи - 14.03.2022. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
IX Редовно месечно одржавање теретних лифтова - 17.03.2022. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
X Услуге прања возила - 28.03.2022. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XI Санација улазног степеништа објекта "Видра" - 31.03.2022. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XII Набавка услуга ДДД Услуге - 01.04.2022. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XIII Набавка тримера и моторне косачице - 01.04.2022. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XIV Одржавање система видео надзора - 04.04.2022. год.ПУ "Милица Ножица"
1. Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XVОсигурање запослених, деце, имовине и возила - 11.04.2022. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
Редни бројНазивНаручилац
XVI Поправка, сервис и замена резервних делова за моторне косачице и тримере - 13.04.2022. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XVII Набавка усисивача за суво усисавање тепиха - 19.04.2022. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Записник о поступку набавке испод лимита
Редни бројНазивНаручилац
XVIIIНабавка добара - Посуде за узорковање хране - стерилне - 26.04.2022. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XIX Редовно годишње баждарење контролног термометра са сондом и ИЦ термометра - 28.04.2022. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XXНабавка усисивача за суво усисавање тепих са Хепа филтером - 09.05.2022. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XXIНабавка пен брисева - 10.05.2022. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XXII Набавка добара - оков за намештај - 12.05.2022. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештењe о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XXIII Претходни и периодични прегледи запослених - 13.05.2022. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XXIV Услуге изнајмљивања разгласа - 30.05.2022. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о обустави поступка
Редни бројНазив Наручилац
XXV Испитивање услова у радној околини у летњем периоду - 31.05.2022. год.ПУ "Милица Ножица"
1. Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XXVIНабавка молерског материјала - 01.06.2022. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XXVII Сервис клима уређаја - 01.06.2022. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење o закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XXVIII Поправка аутобуса марке Волво - 06.06.202. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о закљученом уговору
Редни бројНазивНаручилац
XXIX Уградња система за аутоматску и ручну
сигнализацију и дојаву пожара
у објектима "Звончић" и "Бамби" - 24.06.2022. год.
ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
Редни бројНазивНаручилац
XXX Набавка делова за расхладне уређаје - 22.07.2022. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
2.Обавештење о обустави поступка
Редни бројНазив Наручилац
XXXI Набавка негазиране воде - 22.08.2022. годПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
Редни бројНазивНаручилац
XXXII Услуге мобилне телефоније - 20.09.2022. год.ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом
Редни бројНазивНаручилац
XXXIII Одржавање са набавком и уградњом делова за
расхладне уређаје - 21.09.2022. год.
ПУ "Милица Ножица"
1.Обавештење са позивом