Шта је позитивна дисциплина?

Тадиционално је при васпитању деце заступљена дисциплина која се заснива на кажњавању, а која код често  изазива негативне последице (побуњеништво, осветољубивост, опадање самопоуздања). Насупрот томе јавља се позитивна дисциплина, заснована на потошвању и подстицању дечијег самопоуздања и аутономије, чинећи их одговорним.
deca-mamama_novosti-1200x565

За васпитање деце уопште је неопходна дисциплина. Важно је да знају шта смеју а шта не. Треба да се науче да стану иза својих поступака и да сваки потез повлачи одређену последицу. Дисциплина им помаже да се науче пожељним моделима понашања. У првим годинама живота је најбитније да дете осети сигурност и да има узор према којем ће учити да се понаша. Али дисциплину не треба схватити као наметање правила. Она треба да представља средство правилног и срећног развоја детета, пут ка њиховој самосталности и одговорности, а све то не остављајући негативне последице по дететово самопоуздање и не изазивајући код детата отпор и аверзију. Она се базира на поштовању и циљ јој је да помогне сазревању детета, како би израсло у комплетног, успешног, одговорног и срећног човека.
Основи позитивне дисциплине : сарадња; одговорност и самосталност; нежност и разумевање; дечије правилно схватање правила; учешће деце; слобода деловања; здрав и успесан развој. Циљ позитивне дисциплине је да дечаци и девојчице разумеју и поделе свој осећај за норме и њихово поимање. Да увиди своју одговорност при сваком начињеном кораку или избору, да тако схвате да сваки поступак даје одређени резултат, одговор или последицу. Схвативши то, делују у складу са сопственом вољом. Уколико се уместо овог типа дисциплине окренете типу заснованом на казнамаа, код детета можете проузроковати само страх, па ће оно деловати вођено страхом уместо разумевањем. Уколико деца не разумеју суштину и неопходност дисцплине, понашаће се како им воља чим нестане фактор страха. не знајући оно сто знају деца научена методом позитивне дисциплине и разумевања које њу прати. Таква деца неће моћи да увиде последице сопствених дела и неће научити да преузму одговорност.

Смерница за постизање позитивне дисциплине:

1. Разумите дете- ставите се на његово место, поистоветите се са његовим знањима, уверењима, осећањима, разумите разлоге из којих дете нешто ради и радите ви на томе да се ситуација мења и да дете разуме промену. Да промена буде коренита, а не пука промена у понашању.

2. Помозите му да размишља и да посматра своје понашање рационално, не само кроз емоције.

3. Понашајте се узорно, деца упијају и угледаће се на вас, тако ће учити.

4. Поставите циљ, елабораријте детету какво понашање је коректно и направите план који ћете разјаснити детету. По том плану делујте.

5. Будите чврсти у својим одлукама и при постављању норми и критеријума, али уз љубав и пажњу.

6. Разговарајте са дететом, пустите га да објасни своје потезе, да размишља и истражује своју грешку и њене последице, када до тога дође. Уместо казне, запиткујте га, дозволите да само закључује уз ваше смернице.

7. Фокусирајте се на решење, не на проблем.

8. Прушите му аутономију, дете треба само да научи да доноси одлуке.

9. Критикујте ПОСТУПАК, не ОСОБУ.

10. Уколико је неопходна казна или грдња, не уливајте детету страх, учините то тако да оно осети поштовање, обострано.

Извор: Зелена учионица