„И сенке се глумом хвале, још им само але фале!“-вртић “ др Михаило Ступар“

Позориште сенки  вртића „др Михаило Ступар“под  називом „И сенке се глумом хвале, још им само але фале!“ је прва, у  низу угледних активности, у оквиру пројекта Установе „Драмске игре и активности“.  Сва деца (јаслене и васпитне групе) и запослени,  у сарадњи са родитељима, учестовали су у реализацији пројектних активности у протекла два месеца а наставиће и у наредном периоду кроз путујуће позориште сенки којим ће обићи   вртиће у оквиру Установе.

Позориште сенки је облик луткарског позоришта, задивљује перфекционизмом и готово недостижним квалитетом. Лутке се израђују од непровидног материјала, папира или картона, а покрећу на штапићима. Оне се постављају иза прозирног платна испред кога се налази јак извор светлости.

Угледна активност реализована је у среду 12.4.2017 г. а њој је претходило низ активности: радионица израде лутки сенки за родитеље, ликовна активност „Силуете“, драматизација кроз позориште сенки „Кројачица и маказе“, „Црвенкапа“ , „Три лептирка“, „Деда и репа“, „Бременски музиканти“ а путујуће позорише сенки је започело обилазак втића…

Сама угледна активност, поред позоришта сенки, обухватила је и различите облике ликовног и драмског изражавања, у успшној корелацији са акутуелним годишњим добом и предстојећим празницима.