Позив за подношење понуда за контролу вентила сигурности