Прва измена плана јавних набавки за 2023. годину – 08.02.2023. год.