Nabavke za 2024.godinu na koje se ZJN ne primenjuje