Одлука о додели уговора – “Набавка опреме за производњу (кухињске опреме) обликоване по партијама”, ЈН број 1.1.6/2016 за Партију број 3 – “Набавка посуђа”

Одлука о додели уговора - "Набавка опреме за производњу (кухињске опреме) обликоване по партијама", ЈН број 1.1.6/2016 за Партију број 3 - "Набавка посуђа"