Одлука о додели уговора – “Набавка опреме за производњу (кухињске опреме) обликована по партијама”, ЈН број 1.1.6/2016 за Партију број 2 – “Набавка опреме за транспорт хране”

Одлука о додели уговора - "Набавка опреме за производњу (кухињске опреме) обликована по партијама", ЈН број 1.1.6/2016 за Партију број 2 - "Набавка опреме за транспорт хране"