Одлука о додели уговора – “Набавка опреме за производњу (кухињске опреме) обликована по партијама”, ЈН број 1.1.6/2016 за Партију број 1- “Набавка расхладног ормана-фрижидера са двоја врата, електрични казан, љуштилица за кромпир и машина за прање посуђа”

Одлука о додели уговора - "Набавка опреме за производњу (кухињске опреме) обликована по партијама", ЈН број 1.1.6/2016 за Партију број 1- "Набавка расхладног ормана-фрижидера са двоја врата, електрични казан, љуштилица за кромпир и машина за прање посуђа"