Друга измена плана јавних набавки за 2023. год. – 09.10.2023. год.