Kонкурс за пријем  и упис деце у целодневни боравак

Kонкурс за пријем и упис деце у целодневни боравак

На основу члана  3. Правилника о пријему и упису деце  и члана 36.  Статута ,  директор Предшколске установе «Милица Ножица» у Ваљеву, расписује   К О Н К У Р С ЗА ПРИЈЕМ  И УПИС ДЕЦЕ У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК     Предшколска установа  оглашава  пријем захтева  за упис деце узраста 1-6,5 година, у програм целодневног […]